Fredag 6. november - Søndag 8. november

Styre, vakt og aksjonsledersamling

Styret, vinterens vaktledere og aksjonsledere (og de som har alarmtelefonvakt) samles til strategisamling, trening og opplæring.

Annonse
Svithun Assuranse