Mandag 23. november - Tirsdag 24. november

Hovedinstruktørkurs Nødnett

Invitasjon til instruktørkurs radioterminal Nødnett 2020

Fra og med 7. mai ble det åpnet for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer med ansvarlig arrangør.

Det gjør at DSB-NBK sine Nødnett kurs nå kan startes opp, forutsatt at de nye smittevernreglene om én meter avstand mellom mennesker overholdes.

Nødnett kursene vil gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart. Ting kan endres fort, men vi i DSB vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør.

Hvis du vil delta søker du styret om å få delta. post@sbgsv.no

Annonse
SR bank