Onsdag 2. desember, 19.00 - 21.00

FORF: Aksjonsledermøte

Felles aksjonsledermøte i november er utsatt på ubestemt tid pga endring i smittesituasjonen.
Oppdatert invitasjon kommer når det lar seg gjøre å arrangere fysisk møte.

Skredsesongen nærmer seg, vi vil derfor ha et Teams møte for å klargjøre våre aksjonsledere for skredsesongen.

Kim Sviland fra Skredgruppa og Runar Heggen fra politiet gir oss en kick off der de går gjennom bl.a rolleavklaring Skredgruppa/aksjonsleder FORF ved skredhendelser.

  • Nettmøte
  • Ivar Anton Nøttestad, 950 31 101
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte:
Annonse
Showroom