Søndag 22. november - Tirsdag 22. desember

Julebingo - ta en tur med aktiviteter

Hei alle medlemmer (aspiranter og mannskap).
Vi vil nå få i gang litt aktivitet ute. Det gjør vi slik at dere danner et lokalt lag på 3 til 5 medlemmer (aspiranter og mannskap). Dere skal sammen gjøre noen oppgaver på en tur. Dere bestemmer selv hvor turen skal gå. Oppgavene finner du på vedlagt bingokort.

For å få oppgavene godkjent - og få PREMIE - må det være dokumentert i form av bilder som sendes post@sbgsv.no. Lagene får premie når de har fått BINGO (en rekke vannrett eller loddrett eller diagonalt eller gjort 7 ting.

Hvis dere har mangler utstyr, gå inn på frilager.no bruk kode SBGvinter (100% rabatt) evt. hør med speidergruppen din om lån av utstyr. Har dere spørsmål kan dere kontakte Isabel Forne
på tlf.484 57 660.

Annonse
SR Regnskap