Mandag 19. april, 19.00

Årsmøte

Søndag 11.april: Sakspapirer til årsmøte er lagt ut.

Alle som skal være med må melde seg på senest søndag 18.april p.g.a. stemmeregisterering.

Etter flere utsettelser blir det nå årsmøte i dag - digitalt.
Frist for innsending av saker tirsdag 6.april.
Frist for forslag til valgkomiteen lørdag 10.april

Annonse
Hubroo