Fredag 19. november, 17.00 - Søndag 21. november, 20.00

Emnekurs førstehjelp - skade i vinterfjellet

Vil du delta i vinterberedskap? Lær og tren førstehjelp og rutiner i vinterfjellet. Kurs for årets og fjorårets aspiranter. Mannskap deltar som stab.

Når det skjer en skade i skitrekket og du er på vakt er det viktig at du er trygg. Hva kan du og hva kan du ikke? Hva gjør du og hva gjør du ikke? Dette lærer og trener vi på denne helgen.

Stikkord for kurset er pasientundersøkelse, nedkjøling, pasientjournal, sambandsbruk, pakking i pulk, bruk av vakuumutstyr. Kurset er lagt opp slik at også fjorårets aspiranter skal få mye utbytte. Vi ønsker at alle av årets aspiranter gir beskjed om de blir med eller ikke (av- og påmelding).

  • Frikvarteret, Ådneram
  • Ivar Anton Nøttestad, 950 31 101
  • Felles Tide buss
  • Pakkeliste kommer
  • Klær etter været (uniformsbukse hvis du har) lue, votter og beredskapsvest
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte:
Annonse
Svithun Assuranse