Torsdag 2. september, 17.00 - 21.00

Beredskapsvakt: Valgkamp arrangement tema Natur

Vi har beredskap på et valgkamparrangement hvor kretsen gjennom FNF er arrangør.

Annonse
Svithun Assuranse