Mandag 24. januar, 16.00 - 0.00

AVLYST: Årets snøskredøvelse med redningstjenesten

5.1.2022; Avlyst p.g.a. smittefare.

Øvelsen planlegges for ressurser i hele Sør - Vest politidistrikt denne gangen. Øvelsen vil starte med en varsling og utrykning hjemmefra kl. 1600. Ressursene møter på trygt oppmøtested (i nærheten av Gullingen skitrekk). Det vil bli gjennomført et mest mulig reelt spill fra utrykning starter til alle er på plass ved trygt oppmøtested. Det vil ikke bli gjennomført operative tiltak med bakkemannskap i øvingsområdet før alle ressurser er på plass og klare til innsats ved trygt oppmøtested. Luftressursene kan være aktive allerede fra kl. 1630. Det er ønskelig at alle bakkemannskaper er på plass senest kl. 1800 (dersom dette blir utfordrende med tanke på varsling kl. 1600, oppfordres det til å starte transportetappen litt tidligere enn kl. 1600). Dette betyr at alle har god tid til å komme seg til trygt oppmøtested – trafikksikkerheten har 1. prioritet.

Annonse
SR Regnskap