Fredag 18. februar - Søndag 20. februar

Lederkurs: Ferdselskurs vinter

Hensikten med kurset er å sikre at frivillige i redningstjenesten har nødvendig kompetanse innen ferdsel i skredterreng ved utførelse av søk- og redningsoppdrag.

Målgruppe
I første omgang FORF personell som opererer i terreng som kan være skredutsatt, og som vil ha ledende roller i søk og redning i denne typen terreng som skal prioriteres.
Scootersjåfører, lagledere i vinteraksjoner og andre ressurspersoner inne vintertjeneste.
Læringsmål
Etter endt kurs skal deltageren ha fått
forståelse av hva et skredterreng er
forståelse for hvordan man ferdes i denne typen terreng med lavest mulig risiko
Innhold
Kurset inneholder blant annet temaene
planlegging av tur
egensikkerhet
gruppedynamikk, gruppe i utsatt terreng
risikoreduserende tiltak
trygge veivalg
terreng
vær
Snø


Tid
2,5 dager

Krav til forkunnskaper
KSOR-vinter eller tilsvarende grunnleggende vinterkurs innen ferdsel og skredredning.
Fysisk rustet til å gjennomføre dagsturer a 8-10 timer med dagstursekk.
Kunne ta seg fram opp og ned med turski, telemarkski, randonee-ski.

Arrangør: Rogaland Røde Kors Skredgruppe
Teorikveld: 15.02.2022, kl 18.30-21.30 (På Jæren/Teams)
Kursstart: 18.02.2022, kl. 19:00
Kursslutt: 20.02.2022, kl. 16:00
NB: Tidene er kursstart og avslutning på Haukeliseter

Sted: Haukeliseter
Deltakeravgift: 0
Det settes opp fellestransport fra Sandnes kl. 12.30 og Stavanger kl. 13.00 den 18.02.2022. Nøyaktig avgangssted vil vi komme tilbake til ovenfor deltakerne som får plass på kurset. Egen transport dekkes ikke. Deltakere som velger egen bil må avklare refusjon av reiseutgifter med egen organisasjon.

Kursdetaljer:
Kursnavn: Ferdselskurs vinter
Påmeldingsfrist: 14.12.2021
Maks antall deltakere: 24
Gir kompetanse: Ferdselskurs vinter
Kursansvarlig: Kim Sviland Tlf: 934 56 489, Epost: kimsviland@hotmail.com
Kursholder / Instruktør: Andreas Jørgensen Tlf: 482 05 044, Epost: andreas.jorgensen@gmail.com

Påmelding her + søknadsskjema

Annonse
Frikvarteret