Torsdag 25. november, 17.30 - 21.00

Utsjekk på Ny RB Hafsfjord 66

Alle som skal/ønsker å bruke den nye båten våres er nødt å bli me på en utsjekksrunde på utstyret, dette er fordi vi ønsker at alle skal være oppdatert på de nye rutinene med båten.

Annonse
Svithun Assuranse