Onsdag 25. mai - Søndag 29. mai

Kurs: Aksjonsleder søk og redning

Alt personell som i fremtiden skal ha ansvar for   lede s ks- og redningsaksjoner som ikke krever spesialiserte redningsteknikker b r ta kurset  Aksjonsledelse s k og redning .

AKSJONSLEDELSE SØK OG REDNING
ASOR bygger videre på opplæringsprogrammet  Lagledelse søk og redning , og har som mål   utdanne kvalifiserte aksjonsledere innen søk og redning. Kurset har hovedvekt på  fasen  hurtigsøk  (fase 1) basert på den nasjonale veilederen for søk etter savnet på land (heretter kalt veilederen).

TID OG STED
Kurs i  Aksjonsledelse søk og redning  vil bli arrangert 25. - 29. Mai 2022 på Marka Aktivitetssenter i Egersund. Kurset starter onsdag kl. 0900. For deltakere med lang reisevei b r innsjekk og registrering skje i l pet av tirsdagen. Dette er en intensivt kurs og deltakere m  regne med   v re i aktivitet/undervisning fra kl. 08:00 om morgenen til ca. kl. 22:00 p  kvelden. Det vil v re noe lengre dager under avsluttende  velse.
MÅLSETTING
Målet med kurset er å utdanne kvalifiserte aksjonsledere for såk og redning på land. Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til  :
1. Lede hurtigs k etter savnet p  land (fase 1)
2. Lede henteoppdrag p  land uten spesialiserte redningsteknikker
3. Bidra til gjennomf ring av s k basert p  formell s ksplanlegging (fase 2 og 3)
4. Kunne enhetlig ledelsesmodell for s k etter savnet p  land
5. Samvirke med andre parter innen redningstjenesten p  en hensiktsmessig m te
DELTAGERNES FORUTSETNINGER
Deltakerne skal f r opptak til Aksjonsledelse s k og redning (ASOR) ha best tt  Lagledelse s k og redning  (LSOR),” Etters kningsledelse barmark” p  distriktsniv  (B-sommer) eller ha tilsvarende kompetanse. S keren skal ogs  beherske orientering og ha gode ferdigheter innen samband. Det er en fordel at s keren har en spesiell interesse n r det kommer til s ks- og redningsarbeid. S kere må ha fylt 20 år

Ta kontakt med Ivar hvis du er interessert.

Annonse
Skomaker Stavanger