Onsdag 14. september - Søndag 18. september

Lederkurs: Aksjonsledelse søk og redning

Kurset Aksjonsledelse søk og redning (ASOR) har som mål å utdanne kvalifiserte aksjonsledere innen søk og redning i regi av Røde Kors

Kurset har hovedvekt på fasen "hurtigsøk" (type 1) basert på Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

Lede hurtigsøk etter savnet på land
Lede henteoppdrag på land uten spesialiserte redningsteknikker
Bidra til gjennomføring av søk pbasert på formell søksplanlegging
Kunne enhetlig ledelsesmodell for søk etter savnet på land
Samvirke med andre parter innen redningstjenesten på en hensiktsmessig måte

Eksterne deltakere vurderes etter samme kriterier som Røde Kors medlemmer med utgangspunkt i tilsvarende kompetanse dokumentert som kurs og arbeidserfaring. Husk å dokumentere kurs og erfaring innen ledelse, operativt og taktisk arbeid i felt, førstehjelp samt annet du finner relevant for vurdering av opptak til kurset.

Annonse
Frikvarteret