Lørdag 5. november, 10.00 - 15.00

FORF SAMRED

SAMRED Sør-Vest skal være et forum for utvikling av faglighet og samvirke.
SAMRED Sør-Vest skal være for ledere og ressurspersoner fra etater og organisasjoner som deltar i den samvirkende redningstjenesten i Sør-Vest Politidistrikt

Annonse
Djoin