Mandag 5. desember, 16.00 - 21.30

Fagdag: Samvirke snøskred - for ALLE

Sør-Vest politidistrikt, felles operative tjenester (FOT) ved seksjon for innsatsledelse (IL),
inviterer til FAG-dag mandag 5. desember og mandag 12. desember (to identiske dager)
kl. 1600 - 2130 i Vagleleiren, Sandnes.

Når det er grunn til å tro at mennesker har blitt rammet av et snøskred blir det iverksatt
en redningsaksjon. Ulike typer ressurser kommer sammen og danner et robust og
kompetent kollegium som blir koordinert og ledet av politiet. De ulike ressursene er
premissleverandører innen sine spesifikke spesialfelt.

Som en forberedelse til skredsesongen gjennomføres en fagdag med fokus på følgende:
Politiets Operasjonssentral (ledelse på operasjonelt nivå), Politiets Innsatsledelse (ledelse
på taktisk nivå), Pasientbehandling, Førsteinnsats i skred, Presentasjon av det nye
redningshelikopteret (Sar Queen).

Dagen legges opp med en blanding av teori og praktisk trening. Undervisningen vil
foregå både innendørs og utendørs. Et rulleringsskjema med 5 poster veileder deltakerne
gjennom alle temaene. Deltakerne får delta aktivt.
Ta med egen mat og drikke.

Annonse
Tide buss