Fredag 17. februar - Søndag 19. februar

FORF: Videregående skredredning

Kursets mål: Hensikten med kurset er å gjøre deltakerne trygge på, og i stand til å utføre skredrelatert arbeid, bekle enkeltoppgaver i en skredaksjon og lede mannskap etter riktig metodikk. Videregående skredredning er et metodisk kurs, og ikke et ledelseskurs. Man utfører ledelse ut ifra korrekt utførelse av metodikken, og kan korrigere mannskap til rett metodisk gjennomføring av et søk.

Opptakskrav: Vinterkurs I. Det er viktig at kompetansen har blitt holdt vedlike gjennom aksjoner, øvelser, medlemskvelder eller andre relaterte aktiviteter. Fysisk rustet til å gjennomføre dagsturer a 8-10 timer med dagstursekk.

Etter endt kurs skal deltakerne:
• Kunne søke med sender / mottaker (S/M)
• Kunne gjennomføre 3-punkt grovsøk
• Kjenne til - og ha trent på - fasene i et skredsøk
• Kunne være utstyrt og i stand til å være ute 8 timer
• Kunne forflytte seg på ski med sekk

Før kurset skal deltakerne minimum lese og sette seg inn:
• Røde Kors’ skredkort - siste oppdatert versjon finnes på rodekors.no/skred.
• Snøskredskolen på varsom.no

Annonse
SR bank