Onsdag 13. september - Søndag 17. september

Kurs: Aksjonsledelse søk og redning

Kurset Aksjonsledelse søk og redning (ASOR) har som mål å utdanne kvalifiserte aksjonsledere innen søk og redning.

TA KONTAKT MED IVAR hvis du ønsker å delta.

Kurset har hovedvekt på fasen "hurtigsøk" (type 1) basert på Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land.

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

Lede hurtigsøk etter savnet på land
Lede henteoppdrag på land uten spesialiserte redningsteknikker
Bidra til gjennomføring av søk pbasert på formell søksplanlegging
Kunne enhetlig ledelsesmodell for søk etter savnet på land
Samvirke med andre parter innen redningstjenesten på en hensiktsmessig måte

Annonse
SR Regnskap