Lørdag 2. september, 10.00 - 17.00

FORF: Fagdag for alle aspiranter og mannskap

Lokalt Redningsfaglig Forum Sør-Vest PD har gleden av å invitere til felles fagdag for alle FORF aspiranter og mannskap i Sør-Vest PD.

Vi har vært heldige å få med oss gode forelesere, både fra oss frivillige og fra de profesjonelle etatene som HRS og politiet.

Det vil bli servert enkel lunsj.

Hensikt:
Samlingen er ment som en motivasjonsdag for søksmannskap for å synliggjør viktigheten av det frivillige arbeidet en gjør og motivere til å stille på søksoppdrag. Deltakerne skal få mulighet til å bli tryggere på sin rolle som søksmannskap og heve sin kompetanse.

Målgruppe:
Alle søksmannskap og aspiranter i FORF Sør-Vest PD

Foreløpige programposter:
-HRS presentasjon
-Status felles aksjonsstøttesystem
-Kan stille - Hvorfor sitte inne når alt håp finnes ute i søksområdet?
-Felles situasjonsforståelse
-De frivillige - bærebjelken i redningstjenesten
-Opptreden ved funn
-Savnet/pårørende historie

Endringer kan forekomme

  • Hovedredningssentralen på Sola
  • Spørsmål - ring Ivar, 950 31 101
  • Ta kontakt hvis du trenger transport
  • Søndag, 20. august
  • Meld deg på
  • Påmeldte:
Annonse
Tide buss