Lørdag 27. juli - Torsdag 1. august

Roverway - beredskap

Ønsker du å være med i beredskapsetat på Roverway?

Tidslinje for leiren - skal ha beredskap fra lørdag 27.juli til torsdag 1.august.

Omtrent 10. juli: De første ankommer (maks 1000)
22. juli: Åpningsseremoni og internasjonal kveld (maks 1000)
23. juli: Overføring og første stidag (maks 1000)
24. juli: Sti dag 2 (maks 1000)
25. juli: Sti dag 3 (maks 1000)
26. juli: Sti dag 4 (maks 1000)
27. juli: Overføring til leiråpning (det vil være rundt 5000 på området)
28. juli: Leir dag 1 (det vil være rundt 5000 på området)
29. juli: Leir dag 2 (det vil være rundt 5000 på området)
30. juli: Leir dag 3 (det vil være rundt 5000 på området)
31. juli: Leir dag 4 (det vil være rundt 5000 på området)
1.august: Leir dag 5. Avslutningsseremoni (det vil være rundt 5000 på området)
2.august: Deltakerne drar om morgenen (maks 1000)
9. august: Lokalet "leveres tilbake". De siste ansatte drar. (maks 1000)

Annonse
Sparebankstiftelsen