Lørdag 27. juli - Torsdag 1. august

Roverway - beredskap

Ønsker du å være med i beredskapsetat på Roverway?

Neste år kommer forhåpentigvis kommer 5600 rovere fra hele Europa til Norge for å være med på leir. Roverway er todelt, og vil foregå mellom 22. juli til 2. august. Der de første dagene vil være som path rundt om i hele Norge, før alle samles til en felles leir i Stavanger.

I beredskapsetaten vil det være behov for både aspiranter, mannskap og vaktledere. Oppgaver som beredskap har ansvar for er førstehjelpsmottak, HQ og verter.

Bli med hele, eller deler av Roverway. Det er ikke ofte du får muligheten til å bidra på et slikt arrangement.

  • Lundsneset Hundvåg
  • Ole Martin Bjelland, 916 95 687
  • Meld deg på
  • Påmeldte:
Annonse
Showroom