Torsdag 4. april - Torsdag 25. april

Opplæring bruk nytt aksjonsstøtteverktøy for alle

Nivå 3 er tenkt til personell som bare skal utføre oppdrag (inkl. leder for fotlag). Dvs. startet opp mottatte oppdrag, utføre og avsluttes disse. Gjennomføres på egen telefon eller nettbrett.

Nivå 2 er tenk til vaktleder, korps- og lagledelse, roller i KO, FORF vakter og lignenede og gir alle rettigheter i systemet. Betinger medbragt PC eller MAC.

Alle medlemmer i SBG skal nå ha fått tilgang til appen hvor verktøyet ligger.
Søk "FRR Barentswatch" i Appstore eller Google Play. Logg inn med Bank-ID i appen.

Aksjonsstøtteverktøyet ligger under "FRR-tjenester" og heter "Aksjon".

Husk også å melde dere på kurs, dere velger fritt hvor dere ønsker å ta kurs. Se kurssteder i vedlegg under og meld deg på her på denne siden.

Ta kontakt med undertegenede om dere støter på problemer så kan jeg hjelpe, det er ikke lagt opp til å kunne få hjelp til feilsøking under kursene og dere må derfor teste at dere har tilgang før dere kommer på kurset.

Samtidig bør dere også sjekke at telefonnummeret som ligger inne i min.speiding brukerene deres er deres eget og at det er riktig.

Det er praktisk øving ute alle dager.

HJEMMELEKSE før dere deltar på NIVÅ 2 kurskveld i aksjonsstøtteverktøy.
Kommunikasjon er ikke alltid like lett - og spesielt ikke i en pilot hvor det stadig er endringer;
... men det er slik at for de som skal delta på nivå 2 kurskveld så er det en hjemmelekse FØR du møter. Se oppgaven vedlagt.
Det er også viktig at alle deltakere både for nivå 2 og 3 har lastet ned "FRR Barentswatch" i Appstore eller Google Play, Logget inn med Bank-ID i appen og sett at "Aksjon" kommer opp!
Hvis du har spørsmål ta kontakt

Meld deg på hvilket kurs du deltar på her - SKRIV DATO OG STED i ANNET? feltet

  • Simen Bergset, 900 45 632
  • Mobiltelefon, nettbrett (hvis du har) og PC/MAC
  • Klær etter været og til uteaktiviteter
  • Meld deg på
  • Påmeldte:
Annonse
Sparebankstiftelsen