Torsdag 6. juni, 18.00 - 20.30

FORF: Søkslederforum

Alle aktuelle søksledere i organiasjonene samles sammen med politiet.
- Presentasjon av hver organisasjon om kapasiteter og kompetansestige
- Gjennomgang av Aksjoner
- Det sosiale
- Pizza
- Forf Telefonen

Annonse
SR bank