Onsdag 27. november - Søndag 1. desember

Fagkurs søk og redning (FSOR)

Røde Kors hjelpekorps inviterer våre samvirkeaktører innen søk og redning til å delta på Fagkurs søk og redning (FSOR) som vil bli arrangert 27. november til 1. desember 2024 på Eidene, Tjøme.
FSOR er en videreutdanning etter Aksjonsledelse Søk og Redning (ASOR) og skal gjøre deltakerne i stand til å planlegge, iverksette og lede lengre og mer komplekse aksjoner innen søk og redning.
For detaljert informasjon, invitasjon og påmelding ber vi deg om å besøke vår nettside: Fagkurs søk og redning - Røde Kors (rodekors.no)
For spørsmål, ta kontakt med jorund.hansen@redcross.no

Annonse
Skomaker Stavanger