Onsdag 30. oktober - Søndag 3. november

Aksjonsledelse Søk og Redning (ASOR)

Kurset har hovedvekt på fasen «førsteinnsats» basert på den nasjonale veilederen for søk etter savnet på land. Kurset skal gi deltakerne nødvendige holdninger, ferdigheter og kunnskaper til å kunne lede flere ressurser i søk- og redningsinnsats under ulike forhold. Det legges derfor vekt på lederskapsopplæring, planlegging, organisering og gjennomføring av ulike aksjoner, med særlig vekt på søk etter savnet i innledende fase (førsteinnsats) samt henteoppdrag.

Annonse
SR bank