Torsdag 19. desember, 18.00 - 20.00

SBG månedlig møte - juleavslutning

Alle inviteres til juleavlutning - også dere som studerer utenbys som er hjemme til jul.

Annonse
Tide buss