Fredag 15. november - Søndag 17. november

Temakurs: Skade i skitrekket

Vil du delta i vinterberedskap? Lær og tren førstehjelp og rutiner i vinterfjellet. Kurs for årets og fjorårets aspiranter. Mannskap deltar som stab.

Når det skjer en skade i skitrekket og du er på vakt er det viktig at du er trygg. Hva kan du og hva kan du ikke? Hva gjør du og hva gjør du ikke? Dette lærer og trener vi på denne helgen.

Stikkord for kurset er pasientundersøkelse, nedkjøling, pasientjournal, sambandsbruk, pakking i pulk, bruk av vakuumutstyr. Kurset er lagt opp slik at også fjorårets aspiranter skal få mye utbytte. Vi ønsker at alle av årets aspiranter gir beskjed om de blir med eller ikke (av- og påmelding).

Friplasser: Skulle du av en eller annen grunn ha behov for økonomisk støtte (friplass) for å kunne delta på våre turer, kurs og leirer, - og/eller trenger utstyr, ikke nøl med å ta kontakt med ansvarlig leder eller Ivar Anton Nøttestad på PM eller ivar.nottestad@speiding.no (vi har taushetsplikt). Akkurat dette kurset er det tradisjon for at de fleste speidergruppe betaler for egne medlemmer.

Annonse
Skomaker Stavanger